1. Sardar Vallabhbhai Patel

2. Jawaharlal Nehru

3. Mahatma Gandhi

4. Lal Bahadur Shastri

5. Subhash Chandra Bose

6. Lala Lajpat Rai

7. Bhagat Singh

8. Rani Lakshmi Bai

9. Bal Gangadhar Tilak

10. Mangal Pandey